افتخارات

افتخارات

کارآفرین برتر ملی در سال 1391
لوح افتخار کارآفرین نمونه سال 1392
برگزیده پنجمین جشنواره ملی ارتباطات و فن آوری اطلاعات(فاوا)
دارنده لوح افتخار از بیست و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی
دیپلم افتخار جشنواره دستاوردهای رایانه ای در رقابت های جهانیWSIS
رضایت نامه بانک مسکن در خصوص سامانه تبدیل متن به گفتار گاتا در سامانه تلفن بانک مسکن
کسب مقام اول در بخش نرم افزارهای تلفن همراه درجشنواره نوآوری های تلفن همراه
کسب مقام اول و لوح افتخار به عنوان خلاقانه ترین اثر چهارمین جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال
تاییدیه فنی نرم افزار صفحه خوان ماهور از شورای عالی انفورماتیک کشور
تاییدیه فنی نرم افزار گویاساز سهره از شورای عالی انفورماتیک کشور
تاییدیه فنی پیامک خوان فارسی در تلفن همراه(رسا) از شورای عالی انفورماتیک کشور
مجوز نشر نرم افزار صفحه خوان ماهور از موسسه رسانه های دیجیتال
مجوز نشر نرم افزار گویا ساز سهره از موسسه رسانه های دیجیتال
مجوز نشر نرم افزار متن خوان ترنگ از موسسه رسانه های دیجیتال
مجوز انتشار نرم افزار پیامک خوان فارسی در تلفن همراه از مرکز توسعه و فناوری رسانه های دیجیتال
لوح تقدیر دانشگاه تهران
تقدیرنامه جشنواره نوآوری و شکوفایی(بنیاد ملی نخبگان)
لوح سپاس هشتمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
لوح تقدیر دانشگاه شهید بهشتی
سپاس نامه نخستین جشنواره فن بازار
لوح افتخار جشنواره رسانه دیجیتال
لوح تقدیر جشنواره علمی و فناوری در چهارمین جشنواره فکر برتر
مقام اول و خلاقانه ترین اثر جشنواره رسانه دیجیتال
لوح تقدیر بهزیستی استان تهران
تندیس برتر جشنواره تلفن همراه
لوح افتخار رسانه دیجیتال
تندیس نرم افزار تلفن همراه
تقدیرنامه معاونت امور اجتماعی فرهنگی شهرداری
لوح تقدیر جشنواره علمی و فناوری
گواهی پذیرش مقاله شهروند الکترونیک
لوح تقدیر دانشگاه حضرت معصومه