تخفیف نوروزی گویاساز سهره

تخفیف نوروزی گویاساز سهره

جمعه، 25 اسفند 1396

گویاساز سهره نسخه های پایه، شخصی و سازمانی با تخفیف 40 درصدی تا پایان سال 96

منبع:
تخفیف ویژه 40% نوروزی گاتا تا پایان سال 1396

تخفیف ویژه 40% نوروزی گاتا تا پایان سال 1396

سه شنبه، 22 اسفند 1396

با محصولات نوآورانه گاتا هر برنامه ای را گویا کنید و بشنوید. 🔸تخفیف تبدیل متن به گفتار ویژه برنامه نویسان، Sdk 🔸تخفیف گویاساز سهره، تولید کتاب صوتی 🔸تخفیف دستیار شخصی آرمانا 🔸تخفیف صفحه خوان ماهور، ویژه نابینایان

منبع: شرکت گاتا
تخفیف نوروزی گویاساز سهره

تخفیف نوروزی گویاساز سهره


جمعه، 25 اسفند 1396
گویاساز سهره نسخه های پایه، شخصی و سازمانی با تخفیف 40 درصدی تا پایان سال 96
منبع:
🎉🎁جشنواره ویژه نوروز محصولات گاتا

🎉🎁جشنواره ویژه نوروز محصولات گاتا


جمعه، 25 اسفند 1396
🎉🎁جشنواره ویژه نوروز محصولات گاتا 😎سیستم تبدیل متن به گفتار ویژه برنامه نویسان، SDK 💰📆تخفیف 40% تا پایان سال 96
منبع: شرکت گاتا
تخفیف ویژه نوروز، صفحه خوان ماهور

تخفیف ویژه نوروز، صفحه خوان ماهور


چهارشنبه، 23 اسفند 1396
🎉🎁جشنواره ویژه نوروزی محصولات گاتا 😎صفحه خوان ماهور ویژه نابینایان 💰📆تخفیف 40% تا پایان سال 96
منبع: شرکت گاتا
تخفیف ویژه 40% نوروزی گاتا تا پایان سال 1396

تخفیف ویژه 40% نوروزی گاتا تا پایان سال 1396


سه شنبه، 22 اسفند 1396
با محصولات نوآورانه گاتا هر برنامه ای را گویا کنید و بشنوید. 🔸تخفیف تبدیل متن به گفتار ویژه برنامه نویسان، Sdk 🔸تخفیف گویاساز سهره، تولید کتاب صوتی 🔸تخفیف دستیار شخصی آرمانا 🔸تخفیف صفحه خوان ماهور، ویژه نابینایان
منبع: شرکت گاتا